Salgsvilkår

Vilkår for kjøp

  


Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillings løsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. 


Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.Partene

Selger: Norges Cockapoo & Cavapoo klubb

E-post: kellys@live.no

org: NO991891447 

Betegnes i det følgende som  selger/selgeren. 


Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen. Angrefrist


Ved kjøp av produkter som klubben selger i nettbutikken gjelder 14 dagers angrerett. Tilbakeføring av penger skjer til samme konto pengene ble betalt fra.


Ved kjøp av årskontingent går dette under digitalt produkt, som gir umiddelbar tilgang til kurs og annet digitalt innhold. Digitale produkter går ikke under angreretten.


Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.


Levering


Ved kjøp av produkter sendes pakken med Posten og estimert leveringstid er 3-5 dager. 


Ved kjøp av årskontingent vil du få umiddelbar tilgang til nettsidens innhold, kurs og tjenester. Årskontigenten fornyes automatisk etter 1 år, på samme dato som kjøp. 
Oppsigelse


Årskontingenten er bindende og må avsluttes via en skriftlig oppsigelse.

For å avslutte årskontingent må det sendes en skriftlig oppsigelse på e-post. Dette må gjøres før årskontingenten blir fornyet automatisk. Dette kan også gjøres via kontaktskjema på nettsiden.


E-post: kellys@live.no


Legg ved kontaktinformasjon som e-post og telefonnummer som ble brukt ved opprettelse av profilen.


Reklamasjon ved mangel


Hvis det foreligger en mangel ved varen / tjenesten må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

  • Når du mottar varene bør du så snart du har anledning til det se til om leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelsen og om produktene er blitt skadet under transporten. Dersom det er en feil eller mangel ved en vare ved utlevering vil du enten få et nytt eksemplar av samme vare utlevert på din neste bestilling, eller få betalingen for denne varen kreditert til samme konto som stod for betaling av bestillingen. 
  • Kunden plikter å kontrollere at varene og leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelse og om produktene er blitt skadet under transporten. Dersom kunden ønsker vare(r) kreditert, må kunden kreve dette senest 12 timer etter utlevering.


Betaling


Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom vår samarbeidspartner Stripe. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt. 
Avtaleinngåelse


Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillings løsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.


Konfliktløsning


Ved eventuelle klager som kjøper måtte ha, må disse rettes til selger innenfor rimelig tid. Partene skal da seg imellom forsøke å løse eventuelle tvister. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøper ta kontakt med forbrukerrådet for mekling. https://www.forbrukerradet.no

Opphavsrett


Opphavsrett © tilfaller Norges Cockapoo & Cavapoo klubb, og dets respektive partnere. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt og kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på Norges Cockapoo & Cavapoo klubb sine nettsider og portaler.
Betingelser for bruk av portalens innhold


Ved kjøp av årskontingent kjøper du tilgang til portalens innhold. Norges Cockapoo og Cavapoo klubb er beskyttet av opphavsrett. 


Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av Norges Cockapoo & Cavapoo klubb. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

Opprett aktvitet