Bli medlem

For å bli medlem i Norges Cockapoo og Cavapooklubb må du lage en bruker. Etter at du har betalt medlemsavgiften vil du få tilgang til beskyttet innhold som f.eks annonser, videokurs, tips, råd, skjemaer og kontrakter. Midlene vil bli brukt til å videreutvikle klubben med relevant innhold, kurs og oppdateringer av kunnskap og nyheter.

Som medlem kan du fritt annonsere valpekull eller registrere din hannhund for parring.

Medlemskapet gir deg også tilgang til råd og veiledning om hundehold, pelsstell og avl. Klubbens hundekonsulent har over 30 års erfaring med hund og oppdrett.

Årskontigent 970,- eller 129,- per måned.

Du er allerede medlem

Opprett aktvitet