Etiske retningslinjer og avlsråd

Avl skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse

Klubbens etiske retningslinjer.

Klubben sitt formål er å bidra til å fremme utviklingen av Cockapoo og Cavapoo som en frisk og sosialt veltilpasset rase, både fysisk og psykisk. 

Avl og oppdrett må foregå på en dyrevelferdsmessig og forsvarlig måte. Avl skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse. Se dyrevelferdsloven her

Avl og utvikling av Cockapoo og Cavapoo som rase skal baseres på langsiktige mål, slik at rasetypiske egenskaper, god helse og temperament fremmes.

Enhver oppdretter av Cockapoo / Cavapoo skal gjøre seg kjent med rasene som brukes i avl og skal helsesjekke avlshundene for de genetiske arvelige sykdommer som ligger til den enkelte rase som inngår i Cockapoo / Cavapoo.

Alle hunder som brukes i avl skal være friske både fysisk og psykisk. Aggressive eller nervøse hunder må ikke brukes i avl.

Innavl og matadoravl må unngås. Det anbefales ikke å forta parring mellom beslektede individer innenfor femte slektsledd.

Tispen skal være minst 18 måneder før påsetting av sitt første kull. Tispen bør ikke ha flere enn fem kull. Første kullet til tispen må skje innen hun fyller seks år. En tispe skal ikke ha kull etter at hun har fylt åtte år.

Som oppdretter er du pliktig til å informere valpekjøper om hundehold. Ved salg/overlatelse av hund skal skriftlig avtale ligge til grunn. Valpene skal ikke leveres ut før de er åtte uker gamle og skal da overleveres sammen med veterinærattest. Attesten bør ikke være eldre enn to uker.

Enhver oppdretter skal bygge på kunnskap om riktig oppfostring av valper, både med hensyn til foring, håndtering, mosjon og sosial stimulering som grunnlag for utvikling av god fysisk og mental helse.

Avlsråd for Cockapoo og Cavapoo

Skrevet: Des. 2012 – Sist oppdatert juli – 2020

Kun friske hunder skal brukes i avl, nervøse eller agressive hunder skal ikke avles på. En skal også avstå fra å bruke hunder med allergi.

En bør ta hensyn til at hannhunden som brukes i avl ikke er for stor for tispen, en tommelfingerregel er at hannhunden ikke bør være mer enn fem cm høyere enn tispen.

Alle farger er tillatt å kombinere, men to melerte farger bør ikke blandes. En bør også unngå å avle spesifikt med helt lyse farger i flere generasjoner da dette kan føre til dårlig pigmentering.

Hannhunder som skal brukes i avl må ha begge stener i pungen. Hunder med bittfeil som mangler flere tenner eller har stort underbitt eller overbitt skal heller ikke brukes i avl.

Bruker man ren rase Cavalier King Charles Spaniel i avl for å få fram Cavapoo, må hunden være avlsgodkjent i henhold til Norsk Cavalier klubb, som vil si at Alle Cavalier hunder som skal brukes i avl  må være fylt 3 år før første kull og skal skannes. Skanning kan gjøres etter at hundene har fylt 3 år med en ny skanning etter fylte fem år. Det er krav til kjent status for chiari-like malformation (CM) og syringomyeli (SM) gjennomført ved MR-undersøkelse av hjerne og øvre del av nakke. 


Avl på hunderasen cavalier er i strid med dyrevelferdsloven

Høyesteretts dom 10. oktober 2023 link her

Det betyr at det ikke er lov å avle fram renraset Cavalier noe som også påvirker avl på Cavapoo til en viss grad, på kort sikt er en nødt til å gå bort i fra å avle førstegenrasjons Cavapoo. Det er allerede avlet multigenrasjons Cavapoo i flere år med veldig gode resultater, men det er helt avgjørende at oppdrettere stambokregister hunder  som brukes i avl og avkom. 

Størrelse på Cockapoo og Cavapoo

Cockapoo og Cavapoo blir delt inn i tre størrelser; mini, medium og stor. Gruppene er delt inn etter høyde og ikke etter vekt. Se tabell under

Genetiske sykdommer

Alle hunder som skal brukes i avl bør testes for genetiske sykdommer som ligger til til den enkelte rase.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke gentester som bør utføres i forkant av avl. Tabellen er basert på hundens størrelse og rase.

Om de ulike sykdommene

Hoftedysplasi - ( HD )

Hofteleddysplasi er en tilstand der lårhode ikke passer i hofteskålen, altså det er slark mellom lårbenet og hofteskålen, jo større slark desto høgere grad av dysplasi, som igjen kan medføre artrose, stivhet og smerte.

Patellaluksasjon ( Patella )

Kneskål ute av ledd/ Løse kneskåler. Kneskålen forskyves helt eller delvis ut av sin naturlige stilling.

Øyesykdommer - Ulike øyelidelser

PRA, grønn stær, katarakt, er sykdommer som kan lede til blindhet og svakt syn. Cherry eye, som er prolaps i tårekjertel kan korrigeres  lett ved oprasjon.

Hjertefeil

Mitral Valve Disease – MVD skaper bilyd på hjertet, er hovedsakelig av degenerativ karakter. Derfor viser hunden i begynnelsen ingen spesielle symptomer. En veterinær derimot kan høre en “blåselyd” hvis han lytter med stetoskop. Hunden blir fort trett og klarer mindre anstrengelser, kan føre til pusteproblem og væskesamling i lunger.

Syringomyelia - ( SM )

Syringomyelia er et syndrom som påvirker hjerne og ryggmarg, ved at den bakre delen av hodeskallen blir for trang for hjernen, noe som skaper unormalt press. Presset fører til at spinalvesken ikke klarer flyte normalt mellom hjerne og ryggmargen, og det kan oppstå væskefylte hulrom og deformeringer i hjernen eller øvre deler av ryggmargen, tilstanden er svært smertefull

Rasestandard for Cockapoo

Cockapoo ska ha et robust og kvadratisk utseende. Lengden fra brystbenet til halefeste skal være omtrent like lang som høyeste punktet fra skulderen ned til bakken. En cockapo skal være rask, smidig og utholden. Den skal ikke oppfattes som lang i kroppen, ikke som kortbent (dverg) eller overdrevent langbent, men skal være proporsjonert bygd. En glad utadvendt hund med et mildt og intelligent uttrykk. 

Ønsket pelskvalitet for Cockapoo

Cockapoo har en silkemyk langhåret pels som er bølgete eller krøllete, dette kalles fleecepels og er lavrøytende. Derfor bør en en unngå å avle på individer med kort pels etter andre generasjon.

Rasestandard for Cavapoo

Foreløpig foreligger det ingen konkret rasestandard for cavapaoo, men hovedforskjellen fra Cockapoo er at Cavapoo ofte er mer rektangulær i kroppsfasongen enn en Cockapoo som oppfattes som mer kvadratisk.

Ønsket pelskvalitet for Cavapoo

Cavapoo kommer i to pelsvarianter hvor den ene er langhåret fleecepels (enten bølgete eller krøllete) og den andre varianten er korthåret. Begge variantene opptrer gjerne i samme kull hvor noen av valpene i kullet blir langhåret, mens noen av valpene blir korthåret. Den langhårete variantene er røytefri / lavrøytende mens den korthårede varianten røyter. 

Det er ønskelig å ha Cavapoo i begge pelsvariantene og en kan gjerne avle Cavapoo med Cavapoo uavhengig av om de er langhåret eller korthåret.

Opprett aktvitet