Påvirkes Cavapoo-avl av forbudet mot Cavalier-avl?

For alle som har Cavapoo, var det kanskje overraskende å lese i nyhetene at det ikke lenger er tillatt å avle på hunderaser som Cavalier King Charles spaniel. Det var nemlig dette Oslo tingrett konkluderte med i en dom som ble kjent 31.januar.2022.

Cavapoo er en hybridkrysning mellom nettopp Cavalier King Charles spaniel og puddel, som så er videreavlet Cavapoo med Cavapoo. Det nye forbudet mot Cavalier har imidlertid ingenting å si for Cavapooens fremtid i Norge. Og vi skal her forklare deg hvorfor.

Først og fremst: Hvorfor er det innført avlsforbud for Cavalier?

Grunnen til at tingretten har lagt inn forbud på avl med hunderasen Cavalier King Charles Spaniel, er at rasen er predisponert for en rekke sykdommer. Totalt er det funnet over 20 arvelige sykdommer eller lidelser som forekommer relativt hyppig hos denne rasen.

Noen av tilstandene kan være smertefulle for hunden. Det er blant annet kjent at rasen er predisponert for kronisk hodepine, hjertefeil, ledd- og øyeproblemer.

Domsslutningen ble derfor at avl på Cavalier King Charles Spaniel er i strid med dyrevelferdsloven §25, 1., 2. og 3. ledd. 

NKK og Dyrebeskyttelsen Norge uenige om hva som er beste løsning

Dommen har resultert i et avlsforbud for rasen Cavalier King Charles Spaniel, noe som ikke må blandes med raseforbud. Noe av bekymringen til NKK er derfor at useriøse aktører skal overta markedet og avle ukontrollert heller enn forskningsbasert.

NKK har hatt et ønske om å avle kunnskapsbasert på rasen, i håp om å gjøre rasen friskere. Men det har vist seg å være svært vanskelig å avle rasen frisk dersom man ikke krysser med friske gener fra en annen rasehund.

Dyrebeskyttelsen Norge mener av den grunn at løsningen er å krysse hunderasen med friske hunderaser.

Cavapoo har blitt avlet frem for å få friskere hunder

Ettersom Cavalier King Charles Spaniel sliter med en del helseutfordringer, ble det startet avl med Cavapoo. Her har formålet hele tiden vært å få frem en friskere variant uten de store helseutfordringene.

Ved å få inn puddel i miksen, får Cavapooen en rekke helsefordeler. Puddelen er kjent for å være blant de hunderasene som lever lengst og er friskest (og da særlig dvergpuddel). Her er en oversikt over Cavapooens helsefordeler, sammenlignet med Cavalier:

  • Lider ikke av pusteproblemer
  • Mer atletisk
  • Lider ikke av kronisk hodepine
  • Færre leddproblemer
  • Langt mindre grad av øyeproblemer
  • Svært liten forekomst av hjerteproblemer
  • Generelt en friskere hund og har mer funksjonell kroppsbyggning
  • Lever lengre

Cavapoo er altså ikke Cavalier

Mange tror feilaktig at det kun er snakk om Cavapoo dersom hunden er 1. generasjons (F1), altså at den er avlet direkte fra puddel og Cavalier King Charles Spaniel. 

Det vil imidlertid like fullt være en Cavapoo, enten hunden er 2., 3. eller 4. generasjons (F2, F3, F4) – og så videre. Man kan krysse disse uavhengig av hverandre. Om F1 krysses med F5, vil avkommet fortsatt være Cavapoo.

Det er heller ikke uvanlig at Cavapoo krysses tilbake med puddel, med mål om å oppnå mer røytefri pels. Også dette avkommet vil like fullt være Cavapoo. 

Det viktigste å merke seg er at en Cavapoo er langt fra det samme som en Cavalier.

Fortsatt mulig å avle Cavapoo

Norges Cockapoo og Cavapoo klubb er ikke er underlagt Norsk Kennelklubb, og tillater stor variasjon innenfor hundeblandingene Cavapoo og Cockapoo. 

Dette er raser som ikke er regulert, og de sliter heller ikke med de samme helseutfordringene som «overavlede» hunderaser. Hundene er på generell basis genetisk friskere, noe som også er vitenskapelig bevist.

Avling på Cavapoo kan fortsette som før, og vi oppfordrer til videre avl av Cavapoo med Cavapoo – forutsatt at rasen er funksjonell, har friske linjer og er uten sykdommer. Dette vil også føre til velfungerende og friskt avkom.

Det viktigste for oss er å unngå innavl, og at det unngås å avle på syke individer eller hunder med dårlig lynne.

Avlsråd og oppfordringer

De som avler på Cavapoo oppfordres til å benytte seg av klubbens stambokregister. Her kan hundene registreres og få stamtavle. Norges Cockapoo og Cavapoo klubb har også et eget avlsråd som baserer seg på de samme retningslinjene som Mattilsynet anbefaler i dyrevelferdsloven. 

Vi anbefaler blant annet å utføre test for genetiske sykdommer på alle hunder som skal brukes i avl. Les flere avlsråd her.

Om du leter etter en hannhund som kan brukes til avl i henhold til klubbens avlsråd, kan du sjekke ut vår liste over hannhunder her kan du også legge ut annonse om du har en hannhund du vil leie ut til avl.

Ta gjerne kontakt om du lurer på noe!

Opprett aktvitet