Oppdager du farlige situasjoner mellom hund og barn?

Noen ganger angriper hunder barn, noe som gjerne skjer når foreldre ikke greier å lese situasjonen godt nok mens barna er i nærheten av hunden. Ved å vite hvilke signaler man bør se etter, kan man avverge situasjonene før de utvikler seg.

Men hvor flinke er egentlig foreldre til å lese situasjonen mellom barn og hund?

Hunderase og situasjon påvirker oppfattelsen vår

Tsjekkiske forskere publiserte nylig en studie der formålet var å finne ut hvordan foreldre evnet å oppdage de potensielt farlige situasjonene mellom barn og hund. Forskerne så også nærmere på om oppfattelsen ble endret når man så på ulike hunderaser.

I studien fikk foreldre til barn i alderen 6 år eller yngre se fem ulike bildesett som viste potensielt farlige situasjoner mellom barn og hund. 

Bildene viste hverdagslige interaksjoner mellom barn og tre hunder. Disse hundene var av rasene labrador retriever, parson russell terrier og amerikansk pitbull. Deretter så forskerne på hvordan foreldrene oppfattet aggressivitet basert på hunderase og situasjon.

Noen hunderaser oppfattes som mer aggressive

Foreldre har en tendens til å tolke situasjoner mellom barn og hunder annerledes avhengig av hva slags hunderase det er snakk om, ifølge forskerne.

I studien oppfattet foreldre det slik at labrador retriever var den hunderasen av de tre som hadde lavest sannsynlighet for å angripe. Flere foreldre var redde for at en parson russell terrier eller amerikansk pitbull kunne angripe.

Foreldre er særlig obs på visse barn-hund-situasjoner

Forskerne fant også ut at foreldre oppfattet visse situasjoner mellom barn og hund som mer farlige enn andre. Blant situasjonene som ble vist bilder av, var det et bilde av et barn som rører matskålen til en hund. Denne situasjonen ble oppfattet som farlig av 8 av 10 foreldre. 

Øvrige situasjoner som ble vist, inkluderte berøring av hundens leke, klemming, å stirre hunden i øynene og å være i nærheten av hundens leke.

Disse situasjonene ble i snitt oppfattet som å være mindre farlige, og kun 4–5 av 10 foreldre mente situasjonen var skummel.

Foreldre bør ikke undervurdere typiske familiehunder

Mange foreldre oppfatter typiske familiehunder som labrador retrievere som mindre aggressive. Men selv om hunderaser som dette sjelden er involvert i situasjoner der barn angripes, bør ikke foreldre undervurdere dem.

Det er viktig å følge med på tegn til aggresjon hos hunder når barn omgås de firbeinte. Små barn klarer som regel ikke å tolke tegn til aggresjon selv. Ser du at hunden «snapper», knurrer, slikker seg på snuten eller retter ørene bakover, er det viktig å være obs.

Som forelder kan du potensielt avverge mange farlige situasjoner mellom barn og hund, så lenge du vet hvilke signaler du skal se etter – uavhengig av hunderase eller situasjon.

Opprett aktvitet