Etiske retningslinjer og Avlsråd

Avl skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse

Cockapoo & Cavapoo klubbens etiske retningslinjer.

Cockapooklubben sitt formål er å bidra til å fremme utviklingen av Cockapoo og Cavapoo, som en sunn frisk rase, fysisk og psykisk, som er funksjonelle og sosialt veltilpassede.

Avl og oppdrett må foregå på en dyrevelferdsmessig og forsvarlig måte
Se dyrevelferdsloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97

Avl skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse

Se dyrevelferdsloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97

Avl og utvikling av Cockapoo og Cavapoo som rase skal baseres på langsiktige mål, slik at rasetypiske egenskaper, god helse og temperament fremmes.

Enhver oppdretter av Cockapoo eller Cavapoo skal gjøre seg kjent med rasene som brukes i avl og helsesjekke de for de genetiske arvlige sykdommer som ligger til den enkelte rase som inngår i Cockapoo eller Cavapoo.

Alle hunder som brukes i avl skal være friske både fyskisk og mentalt. Agressive eller nervøse hunder skal ikke avles på.

Innavl og matadoravl må unngås. Det bør ikke foretas parringer med beslektede individ opp til 5 generasjon.

Tispen bør være 18 mnd. før hun avles på. Tispen bør ikke ha flere enn 5 kull, første kullet til tispen må skje før den fyller 6 år. En tispe skal ikke ha kull etter fyllte 8 år.

Som oppdretter er du pliktig til å informere valpekjøper om hundehold. Ved salg/overlatelse av hund skal skriftlig avtale gjøres. Valpene skal ikke leveres ut før de er 8 uker gamle og da med en vetrinærattest, som ikke bør være eldre enn 2 uker.

Ethvert oppdrett må bygge på kunnskap om riktig oppfostring av valper, både med hensyn til foring, håndtering, mosjon og sosial stimulering som grunnlag for utvikling av god fysisk og mental helse.

Avlsråd for Cockapoo og Cavapoo

Skrevet: Des. 2012 – Sist oppdatert juli – 2020

Kun friske hunder skal brukes i avl, nervøse eller agressive hunder skal ikke avles på, heller ikke hunder med allergi.

En skal også ta hensyn til at hannhund ikke er for stor for tispen, hannhund bør ikke være mer enn 5 cm høyere enn tispen.

Alle farger er tilatt å blandes, men 2 melerte farger skal ikke blandes, og en bør unngå å avle kun helt lyse farger i generasjoner for å unngå dårlig pigmentering.

Hannhunder som skal brukes i avl må ha begge stener i pungen.

Hunder med bittfeil som mangler flere tenner eller har stort underbitt eller overbitt skal ikke avles på.

Størrelse på Cockapoo og Cavapoo er delt inn i 3 grupper etter størrelse, mini, medium og stor. De er delt inn etter høyde og ikke etter vekt.

Avlshundene bør testes for genetiske sykdommer som ligger til grunn i hver enkelt rase, som ligger til  Cockapoo, Eng.Cockapoo Og Cavapoo rasene.

Nedenfor finner du et diagram som veileder deg enkelt, for å finne ut hva slags gentester en må utføre på hunden før avl. Diagrammet er basert ut i fra hundens størrelse og hvilken rase hunden er.

Om de ulike sykdommene

HD

Hofteleddysplasi er en tilstand der lårhode ikke passer i hofteskålen, altså det er slark mellom lårbenet og hofteskålen, jo større slark desto høgere grad av dysplasi, som igjen kan medføre artrose, stivhet og smerte.

Patellaluksasjon

Kneskål ute av ledd/ Løse kneskåler. Kneskålen forskyves helt eller delvis ut av sin naturlige stilling.

Øyesykdommer - Ulike øyelidelser

PRA, grønn stær, katarakt, er sykdommer som kan lede til blindhet og svakt syn. Cherry eye, som er prolaps i tårekjertel kan korrigeres  lett ved oprasjon.

Hjertefeil

Mitral Valve Disease – MVD er bilyd på hjertet, er hovedsakelig av degenerativ karakter. Derfor viser hunden i begynnelsen ingen spesielle symptomer. En veterinær derimot kan høre en “blåselyd” hvis han lytter med stetoskop. Hunden blir fort trett og klarer mindre anstrengelser, kan føre til pusteproblem og veskesamling i lunger.

Syringomyelia - SM

SM er et syndrom som påvirker hjerne og ryggmarg, ved at den bakre delen av hodeskallen blir for trang for hjernen, noe som skaper unormalt press. Presset fører til at spinalvesken ikke klarer flyte normalt mellom hjerne og ryggmargen, og det kan oppstå væskefylte hulrom og deformeringer i hjernen eller øvre deler av ryggmargen, tilstanden er svært smertefull

Rasestandard for Cockapoo

Cockapoo ska ha et robust og kvadratisk utseende. Lengden fra brystbenet til baken er omtrent like lang som høyeste punktet fra skulderen ned til bakken. Cockapoo skal være rask, smidig og utholdende. Den skal ikke oppfattes som lang i kroppen,  ikke som kortbent (dverg) eller overdrevent langbent, men være proporsjonert bygd. En glad utadvendt hund med et mildt og intelligent uttrykk. Pelsen skal være silkemyk og lang, lavrøytende, bølgete eller krøllete fleecepels er å foretrekke. Kort pels og strihåret pels er uønsket.

Ønsket pelskvalitet

Cockapoo har en silkemyk langhåret pels som er bølgete eller krøllete, det en kaller fleecepels som er lavrøytende. Derfor bør en en unngå å avle på individer med kort pels etter 2. gengasjon.

Cavapoo kommer i to varianter korthåret og langhåret som gjerne opptrer i samme kull.  Korthåra variant røyter, mens langhårete variant (Fleecepels) er lavrøytende. Det er ønskelig å ha cavapoo i to pelsvarianter og en kan avle cavapoo med cavapoo långhåra og korthåra om en an.

Opprett aktvitet