Medlemsbetingelser

Om Norges Cockapoo & Cavapoo klubb

Klubben er en kunnskapsplatform for deg som har registrert deg som medlem. Ved å registrere deg som medlem godtar du medlemsvilkår og personvernserklæring for Norges Cockapoo & Cavapooklubb. Personvernserklæringen finnes nederst på nettsiden i “footer”.

Medlemskapet ditt

Ved innmelding må du registrere deg med e-post, mobilnummer, navn og postnummer.  Vi er ansvarlig for lagring og annen behandling av dine personopplysninger i tråd med Personopplysningsloven. Opplysningene behandles i den hensikt å administrere og tilpasse kommunikasjon med deg, for å gi deg informasjon og tilbud.

Medlemskapet betales via en årlig avgift. Kun betalende medlemmer har tilgang til:

  • Kurs
  • Anonnser
  • Tips & Råd
  • Aktivitetskalender 
 

Som medlem kan du fritt annonsere valper i valpelisten ved at du følger våre etiske råd for avl. Du kan legge ut din hannhund til avl, som kun betalende medlemmer har tilgang til. Det er ikke tillatt å dele eller kopiere innhold fra betalte medlemssider og legge ut andre steder.

Medlemskapet gir deg også tilgang til personlig veiledning og råd innenfor hundehold, pelsstell, atferd og valpekull. Rådgiver Monica Sundt har over 30 års erfaring med hunder, og vil bidra til å gjøre nåværende og kommende hundeeiere og oppdrettere trygge i sin rolle.

Medlemskapet koster 970,- per år 

Inntektene går til å videreutvikle Norges Cockapoo og Cavapoo klubb, for å bidra til seriøs og etisk avl. Utvikle stambokregister, formidle kunnskap, kurs og annet nyttig innhold.

Avtalens varighet

Vilkårene gjelder fra den dagen du har registrert deg som medlem. Ved betalt årskontingent blir du registrert som medlem i 1 år fra dags dato. Årskontingent fornyes automatisk etter 1 år, på samme dato som første kjøp.

For å avslutte årskontingent må du sende oppsigelse på e-post til kellys@live.no eller ved å ta kontakt i kontaktskjema på nettsiden.


Vi har rett til å endre vilkårene i avtalen. Dersom vi foretar større endringer (endringer som har betydning for deg), vil vi informere deg om disse slik at du får mulighet til å godkjenne de nye vilkårene. Slike endringer kan for eksempel være endring av årsavgift, eller at vi ønsker å behandle dine personopplysninger til et nytt formål. Dersom du ikke ønsker å godta de nye vilkårene, kan du avslutte medlemskapet. 

Vi kan si opp avtalen din med umiddelbar virkning dersom du har oppgitt feilaktige opplysninger eller bryter dine forpliktelser i henhold til denne avtalen

Force Majeure

Dersom det oppstår en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfylle våre forpliktelser i tråd med disse vilkårene eller en situasjon som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeuere, opphører våre forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Eksempler på dette er lovendringer, arbeidskonflikt, streik, lockout eller omstendighetene partene ikke rår over, slik som krig, opprør, brann, flom, eksplosjon, inngrep fra offentlige myndigheter eller at nettverk er nede grunnet feil som ikke skyldes partene

Kontakt

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål

E-post: kellys@live.no

Telefon: +47 988 33 364

Opprett aktvitet